FUNCITY+ ще е новият младежки фестивал във Варна

Младежкият фестивал „Funcity+“ е едно от 14-те ключови направления, включени в концепцията на "Варна - Европейска младежка столица 2017“. Форматът надгражда досега провежданата инициатива и я трансформира в събитие от европейска значимост за младите хора.

Целта му е да бъде място за обмен на знания и умения между артисти, доброволци и публика. Фестивалът предоставя възможност на младите да разкрият своите таланти и интереси, като същевременно привлича европейската публика във Варна.

Решението за провеждане на „Funcity+“ от тази година е взето на заседание на Управителния съвет на сдружение "Варна - Европейска младежка столица 2017“, с цел подготовка на дейностите за реализиране на титлата и с оглед оттеглянето на СНЦ „Варненски младежки фестивал“.

Като една от основните страни в процеса на реализирането на ключово направление Фънсити +, сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017” ще предприеме действия за организирането на младежки фестивал през септември 2016 г., като влезе в диалог с Община Варна относно възможностите за обезпечаване и реализиране на събитието.

Предложението следва да бъде гласувано от ПК „Младежки дейности и спорт“ към ОбС-Варна.
 

Коментирай: