Приеха програмата и проектобюджета на сдружение „Варна - Европейска младежка столица“

С пълно мнозинство Общото събрание на сдружение „Варна - Европейска младежка столица“ прие отчета на Управителния съвет. Събитието се проведе на 21.08.2016г. в „Младежки дом“ във Варна. Общото събрание е съставено от учредители на сдружението от 24 неправителствени организации. По време на него бяха приети и двама нови членове – Висшето училище по мениджмът и организацията "Акивейшън”, провеждаща „Фестивал на цветовете“ - събитие, което тази година ще стане част от програмата на „FUNCITY+”.

Изпълнителният директор на сдружение „Варна - Европейска младежка столица 2017“ представи на учредителите договора за получаване на общинска финансова подкрепа, както и конкретните ангажименти към реализирането на дейностите по програмата. Финансирането е на стойност 100 000 лв., със срок на разходване до 1 март 2017 година. Средствата се предоставят за разплащане на административни разходи на Секретариата на сдружението. Според договора, подписан на 19.08.2016г., сдружението се задължава да предоставя отчет за начина на разходване на средствата на всеки два месеца. Извън финансовото подпомагане от Община Варна е заложено да бъдат привлечени допълнителни 80 000 лв. за 2016г. и 1 200 000 лв. за 2017г. Средствата ще бъдат набрани от корпоративно финансиране, проектна дейност и национални програми.

За да стимулира неправителствените организации да разработват проекти с национално и международно обезпечение, сдружението ще предоставя писма за подкрепа, след като се запознае със спецификата на предложенията. Това ще осигури предимство на организациите при кандидатстване, с оглед на приоритизирането на дейностите, насочени към младежката столица.

Ден преди Общото събрание (на 20.08.2016г.) беше проведено и редовно заседание на Управителния съвет на сдружението в присъствието на директора на дирекция „Младежки дейности“ – Лилия Христова и Лора Любенова – член на борда на Европейския младежки форум и кандидат за Президент на международната организация. По време на заседанието беше заложена среща на Младежки форум за партньорство с местната власт, на която да се съгласуват възможностите за повишаване на капацитета на младежкия сектор във Варна. Събитието ще се реализира с подкрепата на Националния младежки форум през месец октомври.

Председателят на сдружението - Биляна Раева представи предложение за създаване на Академия за черноморски младежки политически лидери, в рамките на Черноморски младежки център-част от програмата на Варна 2017. Концепцията беше подкрепена от членовете на Управителния съвет и Лора Любенова, която приветства идеята и заяви готовност да подпомогне процеса на международно ниво.

 

Коментирай: