Екипа на "Варна 2017" търси изпълнителен директор

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ обявява конкурс за изпълнителен директор на сдружението. Изисквания към кандидатите са: завършено висше образование – образователно квалификационна степен магистър; област социални, стопански или правни науки; владеене на английски език: писмено и говоримо минимум ниво B2, по скалата на общата референтна рамка на ЕС; втори западен език e предимство; опит в работата на неправителствени организации със сходна дейност – минимум 5 години, в това число минимум 3 години опит в управление на НПО; опит в разработване и управление на проекти в областта на младежта, образованието, гражданското участие, иновациите, международния обмен и сътрудничество – минимум 3 години; познания и опит във взаимодействието и контактите с институциите и неправителствените организации, ПЧП, както и в осъществяването на проекти в партньорство с други организации; способност за разработване на визия в областта на компетентност на Варна 2017, много добри умения за изготвяне на концепции и анализи, изявено творческо мислене; добро познаване на законовата рамка, касаеща младежки политики, образование, работа на международно ниво; да притежава задълбочени познания относно институциите на ЕС и тяхното функциониране и взаимодействие с националните администрации в областта на младежките дейности, образование, младежки политики, структурен диалог; ясно разбиране по отношение на политиките и международните дейности на Европейската комисия, Съвета на Европа и Европейския младежки форум; отлични умения за писмена и устна комуникация, умение за точна преценка и опит в работата с деликатни в политическо отношение въпроси; опит във воденето на преговори с местни, регионални и национални власти и бизнес организации; опит в администриране на проекти, особено международни; способност да общува ефективно с обществеността и да умее да говори пред публика; участието в изготвяне на кандидатура за културна, младежка, спортна или друг тип европейска столица, или други сходни конкурси с европейско измерение е предимство.


Начинът за провеждане на конкурса е: подбор по документи; провеждане на събеседване с преминалите подбора по документи кандидати.


Необходими документи за кандидатстване: мотивационно писмо; автобиография; копие от диплома за висше образование; копие от документи, доказващи наличието на изисквания опит. Всички данни, които предоставят кандидатите ще бъдат използвани при строга конфиденциалност, единствено за целите на конкурса.


Документите подавайте сканирани до 17 май 2016 г., 17.30 ч. по електронен път на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати, ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон или е-mail.

Подготвя се онлайн платформа за обучение по предприемачество за младежи.

Центърът за управление и развитие на човешките ресурси „Никанор” провежда онлайн проучване сред експерти и младежи по темата за младежкото предприемачество. Целта му е събере тяхното мнение и опит какви са основните предизвикателства и от какви допълнителни знания и умения се нуждаят младите хора, които искат да стартират собствен бизнес и да вървят по пътя на предприемачеството.

Включете се в проучването и попълнете въпросниците. Нека да дадем на повече младежи в Европа мотивацията и знанията, от които се нуждаят, за да предприемат първата стъпка към стартирането на собствен бизнес и по пътя на предприемачеството.

Ако сте експерт в областта на образованието или обучението, университетски преподавател, експерт към държавна или общинска власт, работите в нестопанския сектор или имате собствен бизнес и искате да помогнете на младите хора по пътя им на предприемачеството, попълнете въпросника на https://www.surveymonkey.com/r/REAL_EXP_BL

Ако сте млад човек, който иска да започне собствен бизнес, попълнете въпросника на https://www.surveymonkey.com/r/REAL_STUDENT_BL

Онлайн въпросниците са на английски език. Ако искате да ги попълните на български език, свържете се с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн проучването е част от проекта „REAL – Подкрепа на предприемаческото обучение за възрастни (Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning)”. Той се осъществява в партньорство между 10 организации от 8 държави – Турция, България, Испания, Италия, Швеция, Германия, Гърция и Кипър и се финансира по програма Еразъм + на Европейския съюз. Основната цел на проекта е да помогне на безработните млади хора да се интегрират на пазара на труда като станат предприемачи и създадат собствен бизнес. В рамките на проекта ще бъде направен анализ на нуждите на младите хора от знания и умения, които да им помогнат по-лесно да се интегрират на пазара на труда в собствените си страни и на европейско ниво и да основат собствен бизнес, ще бъде създадена онлайн обучителна платформа, съдържаща обучителни материали, практически казуси, видео-клипове, електронна книга и др., специфично насочени към младежкото предприемачество и как младите хора успешно да стартират своя бизнес инициатива, и ще се поощри интер-дисциплинарното, междуинституционално и международно сътрудничество по темата между страните, включени в проект. За повече информация - http://www.realproject.net/ и http://nikanor.bg/
 

България ще получи 210,1 милиона евро за следващия програмен период 2014 - 2021 г. на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

Новината беше оповестена след подписаното вчера споразумение между Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Европейския съюз. Следващите стъпки включват преговори с всяка от държавите бенефициенти и подписване на меморандуми за разбирателство, с приоритетите за всяка от страните.

България се нарежда на четвърто място по размер на финансиране след Полша, Унгария и Румъния. За България сумата е значително повече от заложените за настоящия програмен период 126,6 милиона евро.

Инвестициите по двете програми са разпределени в пет приоритета, по които трите държави донорки ще очакват проекти: 1. Иновации, научни изследвания, образование, конкурентноспособност; 2. Социално включване, младежка заетост, намаляване на бедността; 3. Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика; 4. Култура, гражданско общество, добро управление; 5. Правосъдие и вътрешни работи.

До момента програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е финансирала над 450 проекта за повече 10 милиона евро. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Китайски студенти с интерес към МУ-Варна

Съветникът по икономическите въпроси и връзките с обществеността към Генералното консулство на Република България в Шанхай и директор на Shanghai Huabaojia Exit and Exit Services Co. Ltd. в Шанхай (Китай) г-н Майкъл Дж. Чън бе на посещение в Медицински университет – Варна на 26 април 2016 г. Срещата бе открита от декана на Факултета по медицина проф. д-р Радослав Радев, който представи предимствата на МУ-Варна пред останалите висши училища в България. Той подчерта, че стратегията на Медицинския университет в морската столица е насочена към въвеждането на съвременни технологии, като се започне от организацията на кандидатстудентската кампания, интерактивните методи на обучение с платформите Webstudent, Blackboard и се стигне до комуникацията със студентите. Г-н Чън бе запознат и с многобройните социални, спортни, културни кампании, които приобщават многобройните чуждестранни студенти към голямото университетското семейство на МУ-Варна, както и с постиженията на бъдещите лекари в областта на научноизследователската дейност.

Г-н Чън обясни, че предварително се е запознал с възможностите и е избрал да си сътрудничи с МУ-Варна заради високото качество на предлаганото обучение. Той сподели още, че негова цел ще бъде селектирането на кандидати с най-високо качество от Китайската народна република, които да имат възможността да се запознаят с европейските медицински практики и по-късно да могат да ги прилагат в целия свят наред с традиционната китайска медицина.

Една от възможните области на сътрудничество ще бъде с Центъра по източна медицина – единствен по рода си в България. Г-н Чън се ангажира да осъществи контакти с китайски училища по източна медицина и да намери подходящи лектори и практици на различни техники. Освен медицината други области на сътрудничество могат да бъдат обменът с китайски университети, информационните технологии, докторантските програми, подготовката на зъботехници, съвместни научни разработки и др.

Очаква се в близко бъдеще да бъде подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество с посредничеството на Българо-китайската търговско-промишлена камара.

Конкурсът за стаж за блогъри в платформата Voices of Youth е открит

Платформата Voices of Youth има удоволствието да обяви, че конкурсът за участие в стажантската програма за 2016 г. е открит.

Тримесечния стаж започва през юни 2016 предлага възможност за младите хора на възраст от 14 до 24 години да развият своите умения за писане, изследване и критично мислене. Освен това стажантската програма дава възможност за осъществяване на глобален диалог и връзки с други младежи от целия свят. По време на стажантската програма ще бъдете напътствани и суперизирани от мениджър Социални общности на платформата Voices of Youth, който ще сподели с вас идеи и трикове за това, как да пишете добри блог постове и публикации. Стажът се осъществява дистанционно, което означава, че участниците не трябва да пътуват.

След успешното завършване на програмата ще получите серификат от УНИЦЕФ, който ще бъде чудесно допълнение към вашето CV.

Ако имате интерес към стажантската програма, която започва през юни 2016, можете да кандидатствате като попълните тази форма: http://goo.gl/forms/oC7bSGgHIe

райния срок за подаване на кандидатури е 20 май 2016 г.

Само 10-15 стажанти ще бъдат избрани, за да участват в този кръг на стажантската програма. пореди високите изисквания и ограничения брой места екипът на Voices of Youth ще се свърже само с одобрените кандидати.

В случай, че не сте сред избраните - не се притеснявайте. Общността Voices of Youth е открита за всеки един от вас - така че можете да публикувате, да участвате в дискусии или просто да сърфирате сред вдъхновяващите статии на нашия уебсайт. не забравяйте да ни следите във Facebook and Twitter!

За повече информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България
Teл: 02/9696208, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Бъди доброволец на ONE DESIGN WEEK 2016

ONE DESIGN WEEK търси енергични и позитивни хора, вдъхновени от идеите на фестивала и имащи желание да натрупат опит в областта на дизайна и визуалната култура. Осмото поред издание под надслов “Can I help you?” ще се проведе в Пловдив между 10-и и 19-и юни, а доброволците ще имат възможност да се включат преди и по време на фестивалните дни.

 

Ако искаш да бъдеш част от това вълнуващо събитие, да участваш в многобройните работилници и лекции, да помагаш в реализирането на инсталации, да се включиш в изложбите в рамките на фестивала и да работиш рамо до рамо с дизайнери и артисти, то пиши на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Изпрати ни своето CV или драсни няколко изречения, с които да ни се представиш, до 1-и юни!


Ние ти предлагаме:

  • безкрайно позитивни емоции
  • ценен опит в организацията и подготовката на събитие от този мащаб
  • нови запознанства с професионалисти и съмишленици
  • приятелска и забавна работна атмосфера
  • гъвкаво работно време
  • пропуск за ONE DESIGN WEEK FORUM
  • сертификат за стаж

От теб очакваме:

  • отговорност, организираност и отдаденост
  • да се забавляваш + усмивка на лице
  • желание за работа в динамична среда със страхотен екип